hutspot > contact

telefoon

010 - 466 74 57
Bereikbaar op opvangdagen tussen 9:00 en 14:30.

correspondentieadres

Stichting Activiteiten na Schooltijd
Statensingel 116B
3039LT Rotterdam
aanname@nsohutspot.nl

Opvang locaties

Hutspot Vrijeschool Rotterdam-West

Hutspot Vrijeschool Rotterdam-West
Velsenluststraat 7
3021 AW Rotterdam

BSO Hutspot Confetti

C.P. Tielestraat 12
3023 TD Rotterdam

BSO Hutspot Sport

Oostervantstraat 25
3021 PT Rotterdam

Klachtenregeling

De Stichting Activiteiten na Schooltijd is conform de Wet Kinderopvang geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de directe betrokkene, dat wil zeggen de medewerker van de groep waar het kind in zit. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de leidinggevende.

Komt men er samen niet uit dan kunnen ouders een formele klacht schriftelijk indienen bij de directie van Stichting Activiteiten na Schooltijd,

Mocht de interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen ouders het Klachtenloket Kinderopvang inschakelen.

Website: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Dit loket is verbonden aan de geschillencommissie en probeert voor beide partijen een aanvaardbare oplossing te vinden.

Lukt dit niet dan kunnen ouders ervoor kiezen om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook een oudercommissie kan hier terecht. Website: www.degeschillencommissie.nl.