hutspot > algemeen

algemeen

‘Naschoolse opvang Hutspot’ is gebaseerd op de gedachte dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien door na schooltijd allerlei activiteiten te ondernemen, in een veilige omgeving met professionele begeleiding’. Vanuit deze gedachte worden allerlei activiteiten geïntegreerd in de naschoolse opvang.

Dit leidt niet alleen tot optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen, deze aanpak brengt ook ruimte en rust in hun leven en in dat van de gezinnen waar ze uit komen. Op de dagen dat de kinderen niet naar de naschoolse opvang komen, zullen zij dankzij het feit dat ze tijdens de opvang al activiteiten hebben kunnen volgen vaker een lege agenda hebben, die ruimte laat voor spontane plannen en ingevingen.